كلمات Words Mots


لغات Langues Language
 1. Brazen
  1. Effronté
  2. وقح
 2. Peevish
  1. Hargneux
  2. مشاكس
 3. Wily
  1. Rusé
  2. ماكر
 4. Slander
  1. Calomnie
  2. افتراء
 5. Dependable
  1. Fiable
  2. جدير بالثقة
 6. Uprooted
  1. Déraciné
  2. مُهجر
 7. Scores of …
  1. Grand nombre de…
  2. أعداد كبيرة من…
 8. Distraught
  1. Désemparé
  2. مذهول
 9. Relish
  1. Savourer
  2. استمتع
 10. Stand-off
  1. Confrontation
  2. مواجهة
 11. Eschew /ɪsˈtʃuː,ɛsˈtʃuː/
  1. Eviter
  2. تحاشى
 12. Off-putting
  1. Rebutant
  2. يثير الاشمئزاز
 13. Unwittingly
  1. Involontairement
  2. عن غير قصد
 14. Glib
  1. Désinvolte
  2. عفوي
 15. Disgruntled
  1. Mécontent
  2. مستاء
 16. Plunder
  1. Pillage
  2. نهب
 17. Landfill
  1. Décharge
  2. مكب النفايات
 18. Ghastly
  1. Horrible
  2. فظيع
 19. Sidestep
  1. Esquiver
  2. تجنب

Auteur : Salahdnl

Passionné pour le partage.

%d blogueurs aiment cette page :